Böner och reflektioner

Vill du dela med dig av dina böner och reflektioner?

Skicka in dina böner här så publiceras de på vår bönesida.

Vi publicerar inte böner som innehåller personuppgifter.

Dela din bön

E-postadressen publiceras inte.

23 svar på ”Böner och reflektioner”

Jag vill tacka så mycket för andlig boning – så inspirerande möten mellan företrädare för två kyrkor, en man och en kvinna som så personligt delar med sig av sitt innersta. Min bön och önskan är att denna andliga boning växer ut i och utanför kyrkorna och bland fotfolket.

Helige Gud, jag prisar dig för Maria. För Marias JA till dig. Låt också mitt liv få vara ett JA till dig. Att du också i mig får ingång i världen. Här runt omkring mig, i de sammanhang där jag står. Amen.

Ber moder Marias tillit i mig. Hon är tröstande förebild i min avskedsmärta.

Tack för att jag hittade hit och fick lyssna till och se dessa samtal. En gåva.
Gud hjälp mig att lyssna. Att våga stänga av och lämna bruset. Öppna mig för anden.

Herre, låt mig varje dag få leva till Din större ära, låt Din vilja ske i mitt liv. Amen

Herre hjälp mig att i min kropp se dig, du den Uppståndne! Jag behöver det för att kunna älska mig själv och min nästa, mina medmänniskor.

Tack Gud för att du älskar mig precis som jag är, tack att du har skapat mig och hjälp mig att ära dig med mitt liv.

Så prisa din Gud du min kropp idag för vägens och bördornas skull.
För kraften och viljan för stegens svikit för klara och stänga bud .
För jordisk gärning och jordisk plikt jag tackar dig himmelens Gud.

Tack Gud för att du vill mig. Tack för att jag får känna din närvaro i min kropp som glädje och kärlek i stunder av oro, sorg och smärta. Förvånad påminns jag om att släppa taget och känna tillit.
Amen

Låt oss alla bli ett i Kristus, liksom Fadern och Sonen är ett. Då skall världen tro …

Ber om fortsatt välsignad helande samverkan med Gottanden. Amen

Tack käre Gud att du sänder över oss den helige ande.Jag tänker ofta på Andens sju gåvor.Alla är värdefulla.Men om jag kan välja ge mig vishet för att jag skall kunna närma mig ännu närmare dig och mina nästa.

Att få möta er igen är som att få möta några nära vänner. Tack! Den tredje personen är alltid med då ni talar. Ni banar väg för mötet med honom. Era guldkors framhåller inte er själva utan han som har sänt Hjälparen!
Befria mig från mig själv, så att jag kan göra det den gamla kvinnan sade åt mig i min prästungdom: Förminska ondskan och föröka godheten! Amen

Tack, Gud, för att Du inte släpper taget om oss, att vi får tröst, vila och uppmuntran hos Dig! Tack att Du är Hjälparen! Amen!

Hjälp och bed för mig att Helig Ande är ännu mer verksam i min sjukdom och mina skador och leder mig rätt. Ber min Fader och Jesus Kristus om hjälp , men endast Helig Ande av Treenigheten kommer till min hjälp. Måste komma ut ur mina skador och i synnerhet depression och ångest som tär på mig för mycket för att jag själv skall klara utav det. Herre giv mig frid. Amen

Jag har ofta tänkt på och tagit till mig Den heliga Teresa av Avilas ord:
Låt intet oroa dig, intet förskräcka dig. Allting förgår, blott Gud förändras ej.
Tålamodet allt besegrar.
Den som har Gud kan ingenting sakna.
Gud ensam räcker.

Jag ber om tillit till mig själv och till omvärlden så jag kan lämna oron och kunna lyssna till anden, min hjälpare.

Jesus hjälp mig att öppna mig för Anden, hjälparen och livgivaren. Låt mig ledas, uppmuntras, tröstas,undervisas och gör mig villig att lyssna till vad Anden vill i mitt liv och med mitt liv. Helige Ande tack för din hjälp!

Ber för barn o barnbarn, både dem jag fött och dem vi fått från olika länder.

Helige Ande, inspirera mig
Guds kärlek, omfamna mig
Led mig på den rätta vägen,
Led mig på den sanna vägen.
Maria min moder be för mig,
med Jesus , välsigna mig,
från all ondska,
från all villfarelse,
och från all fara, bevara mig.
Amen.

Ta oss Herre på väg där vi kan berätta för andra om dig.
Herre ge oss visdom för frågor som ligger mellan oss och dig.

Herre, lär mig känna ro
Trots min oro
Herre, lär mig kunna tro
Trots min otro
Herre, lär mig tros allt
Vad Du har anbefallt
Min Herre, trots allt. Amen