Kategorier
2021 Stilla dagar

Lördagen 12 juni

Maria kyrkans moder

Temat för vår fjärde dag är: Maria kyrkans moder (Luk 1:46-55)

Idag är den sista dagen på vår digitala retreat och vi återvänder till Sankt Lars Katolska kyrka i Uppsala. Samtalet inleds med att biskop Anders läser den bibeltext som dagens tema är hämtat från. Vi reflekterar över hur vi kan ta hjälp av jungfru Maria för att upptäcka dolda tecken på Guds omsorg och kärlek i våra liv.

För egen reflektion

Jungfru Maria har mycket att lära oss.

Min själ prisar Herrens storhet, min Ande jublar över Gud min frälsare, säger hon.

Hur kan du bli kvar i den här glädjen över allt vad Gud gör i ditt liv?

Hur kan du upptäcka dolda tecken på hans omsorg och kärlek i ditt liv?

Här kan Maria bli dig till stor hjälp!

Böner och reflektioner

Vill du dela med dig av dina böner och reflektioner?