Kategorier
2021 Stilla dagar

Lördagen 5 juni

Andens gåvor

Temat för vår tredje dag är: Andens gåvor (1 Kor 12:1-11)

Idag är vi tillbaka hemma hos biskop Karin i Uppsala och samtalet inleds med att biskop Karin läser den bibeltext som dagens tema är hämtat från. Därefter reflekterar biskop Karin och biskop Anders över Andes gåvor.

För egen reflektion

Nådegåvorna är olika, men Anden densamme.

Hur kan du leva det budskapet i ditt liv?

Böner och reflektioner

Vill du dela med dig av dina böner och reflektioner?