Kategorier
2021 Stilla dagar

Lördagen 29 maj

Den Helige Andes tempel

Temat för vår andra stilla dag är: Den Helige Andes tempel (1 Kor 6:12-20)

Idag är vi i Sankt Lars katolska kyrka i Uppsala och samtalet inleds med att biskop Anders läser den bibeltext som dagens tema är hämtat från. Vi reflekterar över vår kropp som den Heliga Andens tempel och lyssnar till orgelmusik framför av Alexander Kegel.

Nästa lördag är temat Andens gåvor.

Undertexter: Spela videon, tryck på kugghjulet för inställningar och välj språk.

För egen reflektion

Vår kropp är ett tempel åt den Helige Ande.

Hur ska du ta tillvara detta ord – och se hur det kan berika ditt liv, din bön, ditt förhållande till Gud och ditt förhållande till dig själv och din nästa?

Böner och reflektioner

Vill du dela med dig av dina böner och reflektioner?